6 apr. 2012

När man blir riktigt drabbad ger kärleken ett rus...
man blir ung och vacker och världen är skön och ljus.
När kärlek går på djupet finns där nåt mer man lär...
i mötet med den andra... får man veta vem man är.
En kärlek som blir allvar men aldrig tynger ner...
ett ändlöst ta emot ju mera som båda kärlek ger.
kärlek är en gåva och inget som man bara tar...
med tillit och respekt så kan man den alltid kvar.

Copyright © 12 01 25 Börje Frisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar